Η Θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης από τον Albert Bandura

Albert Bandura , ένας Ουκρανός-Καναδός ψυχολόγος και παιδαγωγός, είναι μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ψυχολογία.

Αναπτύχθηκε το Θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης , στην οποία δίνει έμφαση στη μάθηση με παρατήρηση και τη σημασία των πεποιθήσεων του αυτο-αποτελεσματικότητα για τη ρύθμιση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Επιπλέον, εισήγαγε επίσης την έννοια του αμοιβαίο ντετερμινισμό, όπου εξηγεί ότι όχι μόνο το περιβάλλον επηρεάζει το άτομο, αλλά ότι το άτομο μπορεί επίσης να αλλάξει το περιβάλλον.

Facebook
Twitter
LinkedIn